មានសំណួរមួយ? ផ្តល់ឱ្យយើងនូវការហៅទូរស័ព្ទ: + 86-15628788693 សូមស្វាគមន៍មកកាន់រហ័ស CNC

ស្ថានីយ៍ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC ពីរដងការងារ

WhatsApp Online Chat !